21.03.2018.
  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Polish
Prawo intelektualnej wlasnosci przemyslowej i prawo konkurencji
Kancelaria Emrich ,Schötz i Partnerzy specjalizuja sie od 25 lat we wszyskich zagadnieniach z zakresu prawa o znakach towarowych oraz przepisów o nieuczciwej konkurencji. Otrzymacie panstwo zatem w tej dziedzinie obsluge prawna o najwyzszej jakosci.

W szczególnosci w zakresie:

- rejestracji znaków towarowych w Niemczech i za granica
- rejestracji wspólnych znaków towarowych
- sporzadzania i opiniowania umów zakupu i sprzedazy znaków towarowych jak i umów licencyjnych
- reprezentacji w postepowaniach w zakresie naruszania praw z wzorów uzytkowych znaków towarowych oraz znaków przemyslowych
- nadzoru i rozeznania dotyczace znaków towarowych,wzorów uzytkowych i przemyslowych
- badania zdolnosci rejestracyjnej znaków towarowych
- uzyskiwania wyciagów z rejestru znaków towarowych
- zarzadzania wlasnoscia intelektualna
- reprezentacji w postepowaniach w sprawach nieuczciwej konkurencji

Rejestracja znaków towarowych jest konieczna ,gdyz jest ona podstawa do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.Przeciwko osobom trzecim naruszajacym prawo ochronne mozna wystapic z zadaniem zaniechania naruszenia oraz naprawienia wynikajacych z niego szkód .

W celu uzyskania pewnosci ,ze znak towarowy jest znakiem nowym nie korzystajacym z ochrony moga Panstwo zlecic nam badanie identycznych lub podobnych znaków towarowych.

Wykaz kosztów zlgoszenia do rejestracji w Niemczech oraz za granica moga Panstwo

poznac tutaj